• LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA NLO 2019/2020 pobierz

  • DEKLARACJA NA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 pobierz

  • UBEZPIECZENIE NNW (NIEOBOWIĄZKOWE)  pobierz 

       Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie do 30 września 2018.


  • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia NNW    pobierz
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,    pobierz
  • Procedury dot. posiadania/spożycia alkoholu lub innych środków odurzających    pobierz
  • Procedury bezpieczeństwa    pobierz

 


 

W roku szkolnym 2018/2019 , polisa następstw NNW  zawarta jest w Tow. Ubezpieczeniowym AVIVA  o nazwie GRONO.

Ubezpieczającym jest Fundacja PRIMUS.

Są dwa warianty ubezpieczenia:

- Grupa 1   z sumą ubezpieczenia 40 000 zł i składką 59 zł

 

- Grupa 2  z sumą ubezpieczenia 50 000 zł i składką 70 zł

Nr polisy to 100050071250

Zgłaszanie szkód odbywa się za pomocą infolinii pod numerem telefonu (22) 557 44 44 

Należy wybrać kolejno :

2 – zgłaszanie szkody ,świadczenia,

3 - zgłoszenie szkody roszczenia,

Zgłosi się operator , który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszej procedurze.