„Liczy się nie tylko osiągnięcie celu,

ale jakość życia, której doświadczasz na drodze,

która do celu prowadzi”.


W szkołach Fundacji Primus pracuje zespół psychologiczno-pedagogiczny, który odpowiada za realizację następujących zadań:

 1.  Opieka psyholgiczna nad dziećmi

  • Obserwacja zachowań w klasach
  • Rozmowy z uczniami
  • Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach\r\nżyciowych
  • Pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych

 2.  Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej

 3.  Kierowanie uczniów przy współpracy z nauczycielami, na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne

 4.  Prowadzenie spotkań w sytuacji kryzysowej

 5. Realizacja zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych

 6. Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami

 7. Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia

 8. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej

 

                            

GABINET  PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

Cotygodniowe spotkanie zespołu PP piątek godz. 12.30 – 13.00

 

W miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umawianie spotkań.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 22 648 28 53, wew. 26 lub 27.