Prezydium Rady Fundacji składa się z 10 osób powoływanych przez Radę Fundacji spośród jej członków w drodze uchwały.

Prezydium Rady Fundacji wyłania ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Prezydium prowadzi stały, bieżący nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji i jej Zarządu.


Pliki do pobrania: