Konkurs Literacki

ma miejsce w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana Fundacji Primus w Warszawie przy ul. Zoltana Balo 1 (Ursynów Kabaty) od 2004roku. Serdecznie zapraszamy uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych i  klas ósmych szkół podstawowych do udziału w kolejnych edycjach, których finał odbywa się na przełomie listopada i grudnia.

 

REGULAMIN

Warunki konkursu:

 • w konkursie mogą brać udział uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych
 • konkurs obejmuje cztery kategorie (każdy uczeń może brać udział we wszystkich czterech kategoriach, w trzech, dwóch lub w jednej)
 • na tydzień przed finałem należy odesłać listę uczestników z zaznaczonymi kategoriami (również tytuł i autor w kategorii „Recytacja”) – po dwie osoby w każdej kategorii, maksymalnie 8 uczestników z jednej szkoły
 • eliminacje klasowe i szkolne na terenie swojej szkoły przeprowadzają nauczyciele języka polskiego i plastyki według własnych zasad
 • prace z kategorii: „Twórczość własna” i „Ilustracje do lektur” należy dostarczyć najpóźniej na tydzień przed finałem do sekretariatu szkoły organizatorów – prace nie podlegają zwrotowi
 • w dzień finału konkursu zapraszamy tylko uczniów biorących udział w kategoriach „Czytanie ze zrozumieniem” i „Recytacja” oraz finalistów pozostałych kategorii
 • finaliści kategorii „Twórczość własna” i „Ilustracje do lektur” zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na finał konkursu

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kategorii:

Kategoria „Twórczość własna”

 • praca złożona na konkurs powinna zawierać jeden wiersz lub jedną stronę A4 prozy – opowiadanie, opis, esej itp.
 • praca powinna być tematycznie związana z mottem konkursu
 • praca powinna być napisana na papierze A4, na komputerze lub pismem drukowanym
 • praca powinna być opatrzona tytułem i danymi autora

 

Kategoria „Ilustracje do lektur”

 • prace złożone na konkurs powinny być ilustracjami do wybranej lektury, która należy do kanonu lektur w klasach I – III gimnazjum – ilustracja powinna być związana z mottem konkursu.
 • praca powinna być złożona na kartonie A3, technika dowolna (pastele, farby, grafika wyklejanki, plastelina itp.) – prace złożone na innym formacie nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu

 

Kategoria „Czytanie ze zrozumieniem”

 • uczestnik (finaliści szkolni) tej kategorii otrzyma tekst w czasie trwania finału, będzie miał 30 sekund na zapoznanie się z nim, następnie przeczyta go głośno (ocena za sprawność i płynność czytania), następnie będzie musiał udzielić odpowiedzi na 5 pytań dotyczących przeczytanego tekstu – nie mając już tekstu przed sobą

 

Kategoria „Recytacja”

 • finaliści szkolni zgłaszają utwór, który będą recytować w dniu międzyszkolnego finału konkursu
 • uczestnicy mogą recytować wiersz lub fragment prozy (max. 3-4 min recytacji)
 • oceniany będzie dobór repertuaru do motta konkursu, pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretacja i ogólne wrażenie

 

Koordynator konkursu - Barbara Łubkowska (nauczyciel języka polskiego)

NLO im. Roberta Schumana, ul. Zoltana Balo 1, 02 – 793 Warszawa, tel. 648-28-53 (54)

 

XII Mazowiecki Konkurs Literacki protokół z posiedzenia Jury.

XIII Mazowiecki Konkurs Literacki protokół z posiedzenia Jury

XV Mazowiecki Konkurs Literacki protokół z posiedzenia Jury

>>>GALERIA<<<

 

 

 

XIII Mazowiecki Konkurs Literacki from Fundacja Primus on Vimeo.