W czwartek, 8 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia naszym licealistom i gimnazjalistom wyróżnień „Asy Primusa”. Po krótkim przedstawieniu, przygotowanym przez klasę 2A pod kierunkiem wychowawczyni p. Katarzyny Stojek i skeczu kabaretowym licealistów, w obecności gości i przyjaciół naszego Liceum, wyróżnienia „AS PRIMUSA” odebrali uczniowie NG i NLO w 4 kategoriach:- NAUKA – za bardzo dobre wyniki (śr. ocen co najmniej 5.0 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie): 35 uczniów;

- OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – reprezentowanie szkoły, liczące się osiągnięcia w zawodach pozaszkolnych: 1 uczennica;

- DZIAŁANIA SPOŁECZNE – szczególne zaangażowanie w życie szkoły, w wolontariat, w działania pozaszkolne: 2 uczniów;

- OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE - reprezentowanie szkoły, liczące się osiągnięcia artystyczne przynajmniej na poziomie powiatowym/Warszawy: 3 uczennice.

Poza tym Kapituła zdecydowała o przyznaniu tytułu „Super As” uczniowi z najwyższą średnią ocen (5,64), potwierdzoną osiągnięciami w konkursach zewnętrznych.