Szkoły Fundacji Primus są pierwszymi szkołami w Polsce, które mają za swojego patrona Roberta Schumanaczłowieka, który w uznaniu swych zasług dla procesu zjednoczenia naszego kontynentu został nazwany „Ojcem Europy". Poszukując wzoru osobowego na patrona naszych szkół, godnego czasów XXI w., wybraliśmy wizjonera, architekta Zjednoczonej Europy, którego wizja jest dziś rzeczywistością i jednoczenie kontynentu trwa.

Robert Schuman (1886-1963) – prawnik, ekonomista, dyplomata, człowiek o szerokich horyzontach, uważał, że najważniejsze kwestie to pokój, zjednoczenie i wspólne działanie:

Aby pokój mógł mieć naprawdę szansę, trzeba najpierw, żeby była Europa. Dokładnie w pięć lat po kapitulacji Niemiec, Francja dokonuje pierwszego decydującego aktu konstrukcji europejskiej i włącza do niego Niemcy. Ta zmiana umożliwi inne wspólne działania, dotąd niemożliwe. Zrodzi się z tego Europa mocno zjednoczona. Europa w której poziom życia podniesie się dzięki zgrupowaniu produkcji i rozszerzeniu rynków, które spowodują spadek cen”.

Od 1999 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana organizuje w Warszawie Paradę Schumana. Impreza promuje ideę integracji europejskiej. Zazwyczaj odbywa się ona w pierwszą sobotę po 9 maja, czyli po Dniu Europy. 

Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją przypominającą nam postać Roberta Schumana, która powstała w ramach projektu: Duch Schumana w naszej szkole heart

Robert Schuman - Patron naszych szkół