Spis treści

rok  szkolny 2020/2021

OPIEKUNOWIE
  • Ilona Bocheńska 
  • Iwona Kępczyńska
 
PRZEDSTAWICIELE MSU

Przewodniczący:

  •  

Zastępca:

  •  

Członkowie:

  •  

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego: 

 pobierz