Spis treści

rok szkolny 2019/2020

RADA  DUŻEGO  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

OPIEKUNOWIE

Pani Małgorzata Masaniec-Lycett

Pani Magdalena Sumińska

 
PRZEDSTAWICIELE KLAS 4-8

Przewodniczący: ?

Zastępca przewodniczącego: ?

Sekretarz: ?

Czekamy na wyniki wyborów DSU -  II połowa września 2019 roku.