W piątek – 6 maja naukowe koło biologiczne uczestniczyło w zajęciach na terenie Kampusu SGGW. Dzięki uprzejmości Kierownika Centrum Analitycznego SGGW – dr inż. Renaty Madyniak obejrzeliśmy i zapoznaliśmy się zasadą działania skaningowego mikroskopu elektronowego.

Mogliśmy zobaczyć zdjęcia różnych obiektów (np. aparatów szparkowych i włosków na liściach, złożonych oczów owadów). Następnie przeszliśmy do terenowego laboratorium Centrum Wody. Po tym niezwykłym obiekcie oprowadził nas doktorant Samodzielnego Zakładu Zoologii i Łowiectwa – Piotr Kowal. Niezwykle barwnie opowiedział nam o znaczeniu Centrum Wody i o prowadzonych tu badaniach.

Po zajęciach na SGGW przyszła pora ćwiczenia terenowe. Wzięliśmy siatkę na motyle i czerpaki entomologiczne i zajęliśmy się inwentaryzacją bezkręgowców Skarpy Ursynowskiej oraz przyległych łąk. Dominowały owady, były też pająki i kleszcze. Wyciągając owady z czerpaka oznaczaliśmy je do rzędów, rodzajów a niekiedy do gatunków. Zajęcia zakończyliśmy obiadem w studenckim bufecie.

Zapraszamy do fotorelacji.