SAMORZĄD SZKOLNY 2019/2020 

 

Przewodniczący: Nella Krzysztofik

V-ce przewodnicząca: 

Skarbnik: 

 

Opiekunki samorządu: p. Barbara Łubkowska