Spis treści

Pracując zdalnie realizujemy plan zajęć w 100%! smiley

Kolejna edycja nauczania zdalnego nie zaskoczyła nauczycieli Primusa! 

Bardzo istotną rolę w precyzyjnych przygotowaniach do prowadzenia nauki zdalnej odegrał okres wakacyjny oraz początek roku szkolnego. Dzięki intensywnej pracy włożonej w organizację zdalnego nauczania w czasie wiosennego lockdownu połączonej z dokładną analizą jej słabych i mocnych stron, do jesiennej sesji lekcji online podeszliśmy spokojni, merytorycznie i technicznie przygotowani.

Nasze zajęcia, również w wersji online, są ciekawe i angażują uczniów. Języki zawsze były mocną stroną szkół Primus i również w formie online to jeden z naszych ważnych aspektów. Nauczyciele wykorzystują aplikacje i przeprowadzają quizy i ćwiczenia z wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie nauki zdalnej stawiamy też mocno na konwersacje. Dzięki niewielkim grupom czas zamknięcia wykorzystujemy na intensywną naukę.

Nauczyciele prześcigają się w pomysłach jak sprawić, aby lekcje online były co najmniej tak ciekawe jak w murach szkolnych. Projekty offline przenieśliśmy do sieci. Jednym z ciekawych przykładów jest „Matematyczna Akademia Primusa”. Najbliższe zajęcia będą dotyczyły wpływu matematyki na rozwój sztuki. A przed nami pilotażowy projekt z tabletami graficznymi.

W obu szkołach Fundacji Primus wykorzystujemy Platformę MS Teams do pracy z uczniami, a lekcje odbywają się 1:1 zgodnie z planem zajęć. Szczególną opieką otaczamy uczniów klas ósmych i przyszłych maturzystów, których wspieramy w przygotowaniu do ważnych egzaminów.

Istotnym aspektem naszych lekcji jest duże zaufanie i bezpośredni kontakt z nauczycielem. Dzięki niewielkiej liczbie dzieci w klasach, nauczyciele mają ułatwioną możliwość pracy indywidualnej z uczniami i mogą ich nieustannie wspierać. Ważnym aspektem jest też fakt, że nasi nauczyciele świetnie radzą sobie z nowymi technologiami i bez większych przeszkód odnajdują się w rzeczywistości online.

Nauka zdalna jest wyzwaniem szczególnie trudnym ze względu na ograniczony kontakt społeczny. Dlatego ogromną wagę przykładamy do komfortu psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny pomaga, również zdalnie, wszystkim osobom, które zgłoszą taką potrzebę.

Na ogromne podziękowania zasługuje cała społeczność Primusa: kadra nauczycielska z ogromną pasją, uczniowie chcący przyswajać wiedzę i świetnie współpracujący rodzice. Wiemy, że damy radę przetrwać trudny czas zdalnej edukacji, dzięki wspólnemu działaniu i byciu razem.

Obecny czas nauki zdalnej wykorzystujemy w 100%, mając nieustannie nadzieję, że niedługo wszyscy wrócimy do szkoły.