Spis treści

LICEUM DOPASOWANE DO UCZNIA

Uczeń sam dobiera rozszerzenia do głównych przypisanych w klasie – tworzy swój „indywidualny profil”.

Co oferujemy?