Krzysztof Adamowicz     Małgorzata Kułak-Osłowska

       dyrektor                               v-ce dyrektor

       fizyka                                   matematyka

 

Robert Meredith

native-język angielski

historia USA

 

 

 

Barbara Łubkowska

język polski

 

 

Monika

Sepołowicz

język angielski

Jayne

Freeman-Zolotenky

NS angielski

literatura anglojęzyczna

Katarzyna

Stojek
 
chemia

 

Edyta Woźniak

język niemiecki

Maria Wieczorkiewicz

język hiszpański

 

Anna Zbytniewska

język francuski

 

 

Jacek Trojanowski

historia, WOS

 

Elżbieta Paradowska-Dzierżek

geografia

Grzegorz Smyk

wychowanie fizyczne

Adam Krupa

informatyka

 

ks. Piotr Filipczak

religia

 
 

Barbara Szpakowska

etyka/filozofia

 

 

Monika

Górniak-Ciosek

pedagog szkolny

Justyna Filipiuk

psycholog

 

 

Izabela Topńska

wychowanie
do życia w rodzinie

 

O mnie...

Katarzyna Taraszewska

biblioteka

 

 

 

Anna Wyrzykowska

język hiszpański

 

  • Marcin Węgrzyn - biologia
  • Agnieszka Zubrycka - wychowanie fizyczne