Spotkania z wybitnymi postaciami świata sztuki, nauki, sportu i literatury

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 9 lat do udziału w półkoloniach językowych.

Cztery turnusy w terminach:  3 lipca – 24 lipca

W każdym tygodniu dużo angielskiego, w tym także z native speakerami, którzy poprowadzą codziennie inne zajęcia tematyczne tj. Cooking Club, Science Club, Dancing Club, Singing/Story Telling Club; zajęcia sportowe, zabawy na powietrzu, codziennie projekt lub jakaś aktywność związana z omówieniem postaci wybitnego artysty, naukowca-wynalazcy, sportowca czy literata. 

 

Pragniemy poprzez zabawę i ciekawe zajęciaprzemycić trochę wiedzy i rozbudzić ciekawość dzieci pokazując potęgę ludzkiego umysłu oraz do czego może doprowadzić wnikliwa obserwacja świata przyrody i umiejętność zadawania dociekliwych pytań.  Wykonamy kilka interesujących projektów plastycznych w technikach rzadko stosowanych na lekcjach plastyki w szkole. Ciekawe przykłady sportowców, ale nie tych z pierwszych stron gazet, pokażą istotę zmagań z samym sobą i siłę determinacji jednostki w dążeniu do celu. Tworząc projekty wykorzystamy multimedia i pokażemy dzieciom jaki potencjał się w nich kryje, gdy ich mądrze używamy. Dodatkową atrakcję każdego turnusu stanowić będą wycieczki do takich miejsc jak np. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe, Stadion Narodowy czy Zamek Królewski.

Zapewniamy:

  • opiekę od godziny 8.15 do 17.30
  • obiad, podwieczorek, napoje
  • 1 półdniową wycieczkę w każdym tygodniu
  • Codziennie  1 godzina języka angielskiego  w grach i zabawach, aby poszerzać słownictwo, rozwijać sprawność mówienia i przełamywać bariery w mówieniu;
  • Dodatkowo codziennie 90-cio minutowe zajęcia z native speakerem
  • Zajęcia dydaktyczne związane  z tematem przewodnim
  • Zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanej kadry, aby zachęcać dzieci do aktywności fizycznej, pokazać im różne gry zespołowe i mniej znane dyscypliny sportowe, aby promować zdrową rywalizację i zasady fair-play;
  • Zajęcia plastyczne prowadzone przez nauczycieli plastyki, aby pokazać dzieciom różne techniki i formy, rozwijać ich wyobraźnię i ekspresję;