METODOLOGIA


  • Program nauczania w naszej szkole oparty jest na założeniach nowoczesnej metody komunikacyjnej, którą charakteryzuje aktywne i twórcze podejście do nauczania języków oraz nacisk na rozwijanie sprawności mówienia.

  • Dokładamy starań, aby nasze lekcje były zróżnicowane, ciekawe i motywujące poprzez wykorzystanie interesujących materiałów,  nowoczesnych podręczników wiodących, stosowanie szerokiej gamy materiałów uzupełniających czy też licznych pomocy wizualnych i audiowizualnych.

  • Na lekcjach rozwijamy sprawność rozumienia ze słuchu, ćwiczymy gramatykę, pracujemy z tekstem rozszerzając słownictwo i przyswajając sobie różne techniki czytania, ale przede wszystkim dużo mówimy pracując w parach lub grupach, dyskutując, odgrywając różne role, rozwiązując wspólnie przeróżne zadania czy problemy.

  • Zależy nam, aby  słuchacze byli  w pełni zaangażowani w proces uczenia się i aktywnie uczestniczyli  w zajęciach.