KURSY AUTORSKIE

Kursy zostają uruchomione w przypadku zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy i lektorów. Skontaktuj się z nami i zapisz na kurs!

 

I. ACTIVE ENGLISH

zajęcia z native speakerem dla uczniów klas 0 - III

Kurs dla dzieci, które są dobrze “osłuchane” z językiem, potrafią już komunikować się i swobodnie czują się w obecności nauczyciela obcokrajowca. Na zajęciach utrwalane jest słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne w ćwiczeniach i zabawach, które rozwijają sprawność mówienia. Formuła zajęć oparta jest na grach, zabawach językowych, odgrywaniu mini-scenek, pracy w parach i grupach, aby maksymalnie dużo mówić w języku obcym w różnych kontekstach i sytuacjach.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

  • poszerzeniu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia

  • wykonywaniu licznych projektów plastycznych i  kreatywnych

  • odgrywaniu scenek, wykonywaniu zadań w parach i grupach

  • bezpośredni kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych za pośrednictwem nauczyciela natywnego


Częstotliwość zajęć:

  • 1 x w tygodniu po 45 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

  • grupy maksymalnie 12-osobowe


Cel zajęć:

  • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski;

  • kontakt z nauczycielem natywnym, poznanie słownictwa z wielu dziedzin

  • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem, który nie używa języka polskiego.


II. TOTAL ENGLISH

Połączenie zajęć Active English z elementami arts and craft, social media.

 

This year, the students will learn Total English. Not only an expansion of the basics they learn during their school lessons, but an innovative and exciting course, which will include self-expression via multimedia arts and crafts (be it art projects, presentations, videos, and performances) as well as learning how to communicate over the phone/Skype/via email, using English the way it is used by native speakers. We’ll have fun with age appropriate idioms and phrasal verbs as well as cultural nuances, too!