W środę 18 września grupa uczniów klas pierwszych ścisłych, rozszerzających biologię, udała się pod opieką nauczycielki biologii do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. yes

Na miejscu uczestniczyli w wykładzie dr hab. Katarzyny Bartkowskiej pt.: „Co się kryje w głowie – powstawanie układu nerwowego” .

Wykład przybliżył mechanizmy rozwoju ośrodkowego układu nerwowego kręgowców, poszczególne etapy formowania się złożonej struktury mózgu od zarodka do dorosłości. Słuchacze uzyskali m.in. odpowiedzi na pytania jakie geny kontrolują powstawanie tej struktury i czy można nimi sterować. Co robić aby rozwój mózgu przebiegał prawidłowo i warunkował niezaburzone jego późniejsze funkcjonowanie.