Sekretariat szkół Fundacji Primus jest nieczynny w dniach 8.07. - 2.08. W sprawach związanych z rekrutacją do NLO prosimy kontaktować się z Biurem Zarządu w dn. 8 - 12.07., po 5.08. z sekretariatem lub przez cały lipiec z dyrektorem NLO - po umówieniu.