Jan Anusz (kl. 2B) zakwalifikował się do zawodów III stopnia XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zgodnie z regulaminem Olimpiady Jan uzyskał w ten sposób tytuł finalisty OMJ, co daje mu uprawnienia równoważne uprawnieniom laureata konkursu kuratoryjnego, tzn. zwolnienie z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego i pierwszeństwo przyjęcia do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej.