XIV Mazowiecki Konkurs Literacki zakończył się 8.12.2017 r. Udostępniamy protokół z posiedzenia jury Konkursu.