Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

im. Roberta Schumana


 

 

Powstałe we wrześniu 2017 r. z przekształcenia jednego

z najlepszych gimnazjów w Warszawie.

 

Nasza szkoła jest dla Ciebie jeśli chcesz:

 • uczyć się na lekcjach, nie na korepetycjach
 • mieć zapewniony wysoki poziom nauki (ze szczególnym uwzględnieniem j. angielskiego)
 • studiować za granicą
 • być traktowany indywidualnie, po partnersku i z szacunkiem
 • czuć, że nieustająco się rozwijasz i w pełni wykorzystujesz swoje możliwości

 

Absolwenci po ukończeniu szkoły:

 • posiadają umiejętności do zdobywania wiedzy
 • są przygotowani i otwarci na zmiany, kreatywni
 • znają 2 języki obce w tym jeden biegle
 • wykorzystują komputer jako narzędzie pracy
 • są pozytywnie i realistycznie nastawieni do siebie i życia
 • są sprawni fizycznie

 

Primus:

 1. Istniejemy od początku istnienia gimnazjów w Polsce.
 2. Prowadzimy naukę w klasach do 18 uczniów w klasie w nowej pięknej szkole.
 3. Zajęcia odbywają się systemem pracownianym w pracowniach przedmiotowych: chemicznej, fizycznej, matematycznej, biologicznej, informatycznej, historycznej, geograficznej, polonistycznej, plastycznej, technicznej, muzycznej, a także w 3 prac. językowych: komputerowej, słuchawkowej, multimedialnej.
 4. Uczniowie zdobywają komputerowy certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence), certyfikaty językowe FCE, DELF, DELE, Zertyfikat Deutsch, Fit In Deutsc.
 5. Zdobyliśmy tytuł "Szkoły z klasą" w I edycji akcji oraz dyplom Cogito, szkoły myślącej twórczo, krytycznie i naukowo.
 6. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga i psychologa.
 7. Prowadzimy wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych i kół zainteresowań.
 8. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach pozaszkolnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, konkursów językowych i wielu konkursów międzyszkolnych.
 9. Uczniowie osiągają też sukcesy sportowe.
 10. Oferujemy bogate życie kulturalne - wyjścia do teatrów i lekcje muzealne. W każdym roku odwiedzamy jedną ze stolic Unii Europejskiej. Prowadzone są wymiany językowe z Francją, Niemcami, Hiszpanią i USA.
 11. Organizujemy akcje charytatywne: sztab WOŚP, "Primusowy Dar Serca",  "Adopcja na odległość", "Góra grosza"

Jak uczymy języków? dowiedz się więcej

Język angielski

 • Przygotowujemy uczniów do egzaminu FCE i CAE
 • 4 godz. / tydz. z lektorem polskim, 1 godz. / tydz. z native speakerem (w klasie 2-języcznej: 2 godz.)
 • nauka na 3-5 poziomach zaawansowania

W 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że nasze szkoły przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.

W 2011 roku otrzymaliśmy prawo do korzystania z Cambridge ESOL Exam Preparation Centre Logo w uznaniu za działania promujące egzaminy Cambridge English.

 

Język niemiecki, francuski lub hiszpański

 • przygotowujemy do egzaminów FIT1, FIT2 i ZD, egzaminu DELF, egzaminu DELE
 • Prowadzimy korespondencję w tych językach oraz wymianę uczniowską.
 • 3 godziny tygodniowo w klasie 1, 4 godziny tygodniowo w klasie 2 i 3
 • nauka na 2 lub 3 poziomach zaawansowania

 

Dla szczególnie zdolnych uczniów:  

 1. Różnicowanie zajęć na poszczególnych przedmiotach.
 2. Tworzenie grup wysokiego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
 3. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych.
 4. Indywidualny Tryb Uczenia i Indywidualny Tok Nauki z wybranych przedmiotów.

Uczniowie klas trzecich mogą realizować indywidualny tok nauki z niektórych przedmiotów (fizyka, chemia, biologia), jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki oraz organizowania indywidualnego programu lub toku nauki -Dz. U. Nr 3 poz. 28.

 

Nasze tradycje:

 • wrześniowe wyjazdy naukowo-integracyjne, dni projektowe, wigilie szkolne
 • piknik uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Asy "Primusa" - uroczystość dla uczniów osiągających sukcesy w zakresie nauki, sportu, działań artystycznych i społecznych i ich Rodziców
 • wycieczki poznawcze do stolic europejskich
 • udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP, Primusowy Dar Serca - pomoc finansowa dla Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego

 

Organizacja pracy:

 • szkoła jest otwarta od godz. 7.30 do 17.30
 • lekcje rozpoczynają się o 8.15
 • biblioteka, pedagog, psycholog według harmonogramu
 • sekretariat i pielęgniarka codziennie od 8.15 do 17.00
 • wydawanie obiadów i II śniadania według harmonogramu
 • sklepik szkolny od 8.00 do 17.00 podczas przerw

Poznaj szkołę zobacz

Wirtualny spacer po budynku zobacz