{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(1).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(2).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(3).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(4).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(5).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}{lightgallery galleryName=Spotkanie uczniów klas 3 z absolwentami gimnazjum type=local path=images/foto/pl/38_2012spotkaniezabsolwentami%20(6).JPG previewHeight=150}{/lightgallery}