Kursy Opłata I rata II rata

 KURSY AUTORSKIE

Zajęcia/tydzień

Semestr

6 - 8 osób

 

  Active English

 

 

1x45 min.

 

 

16x 45 min.

 

 

413

 

 

213

 

 

200

 

 

  Total English

 

1x45 min. 16x45 min. 413 213 200

 

Koszt lekcji indywidualnej - 70 zł / 45 minut.

Koszt lekcji indywidualnej z nauczycielem natywnym - 93 zł / 45 minut.