Chcesz działać w Samorządzie Uczniowskim klas 4-8? Jesteś odważny, kreatywny i masz dobre pomysły? Zachęcamy do udziału w kampanii wyborczej. smiley

 

Kandydaci proszeni są o wykonanie plakatu ze zdjęciem prezentującego swoją osobę oraz propozycję działań na rzecz społeczności szkolnej oraz przekazanie plakatu Opiekunom do 30 września.

 

Kampania wyborcza trwa do 30 września 2020r.

 

Praca w Samorządzie kształtuje niezbędne w życiu umiejętności takie jak: planowanie, organizację i koordynowanie podjętych akcji, wyzwala inicjatywę i dyscyplinę a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych. Ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły.