Termin

Wydarzenia

24 sierpnia

Rada pedagogiczna – Organizacja roku szkolnego 2020/2021

25 - 29 sierpnia

Spotkania w zespołach przedmiotowych, przygotowanie sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych…

31 sierpnia

Rada pedagogiczna – Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września

kl. 0ab, 1c – godz. 1000/ aula

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Spotkania wychowawców klas z uczniami  - tylko z jednym rodzicem do 3 klasy włącznie

kl. 4ab – godz. 1100/ aula

kl. 4cd  – godz. 1200/aula

kl. 1ab / 5abc  – godz. 830  / sale lekcyjne

kl. 2abc / 6abc – godz. 930  / sale lekcyjne

kl. 3abc / 6de / 7bc – godz. 1030  / sale lekcyjne

kl. 7ad / 8abcd – godz. 1130  / sale lekcyjne

8 września

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0ab, 1c, 4abcd - stacjonarne

8 września

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 1ab, 2abc, 3abc, 5abc, 6abcde, 7abcd, 8abcd – online (Ms Teams)

Przypomnienie o dokumentacji związanej z dostosowaniami do egzaminu

25 września

Rada pedagogiczna – Przedstawienie planu nadzoru oraz zatwierdzenie planu pracy profilaktyczno-wychowawczej NPS 47 

14 października

Uroczyste ślubowanie uczniów klas 1

14 października

Święto Edukacji Narodowej, czyli… lekcje odwrócone w Primusie

24 października

godz. 1000-1200

Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1w zależności od sytuacji epidemiologicznej

9 listopada

godz. 1700

Spotkanie z rodzicami klas ósmych – Omówienie procedur egzaminacyjnych

10 listopada

Szkolne obchody z okazji Święta Niepodległości

12 - 13 listopada

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 listopada

Dzień otwarty - indywidualne spotkania z nauczycielami / stacjonarnie lub online (Ms Teams) w zależności od sytuacji epidemiologicznej

28 listopada

godz. 1000-1200

Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1 w zależności od sytuacji epidemiologicznej

2 - 4 grudnia

egzamin z zachowaniem pełnej procedury

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

do 5 grudnia

Informacja o proponowanych ocenach po 1. półroczu nauki (dziennik elektroniczny Librus)oraz indywidualne spotkania online z rodzicami uczniów zagrożonych oceną dopuszczającą  i niedostateczną.

9 grudnia

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-8 – stacjonarnie lub online (Ms Teams) w zależności od sytuacji epidemiologicznej i ustaleń z wychowawcą klasy.

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

4 - 17 stycznia

Ferie zimowe

19 stycznia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. 1-3

19 stycznia

do godz. 1500

Wystawienie ocen półrocznych.
20 stycznia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. 4-8

23 stycznia

godz. 1000-1200

Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1 w zależności od sytuacji epidemiologicznej

26 stycznia

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji klas 1-8 oraz   podsumowanie pracy w I półroczu 

luty

egzamin z zachowaniem pełnej procedury

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

1 lutego

Początek II półrocza nauki

4 lutego

godz. 1800

Zebrania podsumowujące I półrocze z wychowawcami klas 0-8 – stacjonarnie lub online (Ms Teams) w zależności od sytuacji epidemiologicznej i ustaleń z wychowawcą klasy.

13 lutego

Zakończenie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 ostatnie spotkanie z uczniami i rodzicami

17 lutego

godz. 1200

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas 0-1

17 – 26 lutego

Podpisywanie umów oświatowych dla kandydatów do klas 0-1

marzec / kwiecień

egzamin z zachowaniem pełnej procedury

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

1 - 6 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

20 kwietnia

Dzień otwarty - indywidualne spotkania z nauczycielami / stacjonarnie lub online (Ms Teams) w zależności od sytuacji epidemiologicznej

30 kwietnia

Obchody Dnia Flagi i Święta Konstytucji

4 - 8 maja

Tydzień działań i projektów interdyscyplinarnych / matury pisemne NLO

do 14 maja

Informacja o proponowanych ocenach po 2. półroczu nauki (dziennik elektroniczny Librus) oraz indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną dopuszczającą i niedostateczną.

19 maja Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-8 –  stacjonarnie lub online (Ms Teams) w zależności od sytuacji epidemiologicznej i ustaleń z wychowawcą klasy.
25 - 27 maja

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych / egzaminy ósmoklasisty

25 maja

Egzamin z języka polskiego

Ogólnopolski

egzamin

ósmoklasisty

26 maja

Egzamin z matematyki

27 maja

Egzamin z języka angielskiego

4 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

I połowa czerwca

Indywidualne spotkania z wychowawcami klas 0ab i kl. 3abc

(diagnoza po przygotowaniu przedszkolnym i po I etapie kształcenia)

do 11 czerwca

do godz. 1500

Wystawienie ocen końcoworocznych

14 czerwca

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. 1-8 

21 czerwca

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji klas 1-8 

25 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 0-8

28 czerwca

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

28 - 31 sierpnia

Przygotowania kadry pedagogicznej do nowego roku szkolnego 2021/2022

Rady pedagogiczne, szkolenia, spotkania zespołów przedmiotowych, itp.