Edukacja plastyczna – zajęcia odbywają się w świetnie wyposażonej pracowni, dzieci nie tylko rysują i malują, ale też wyklejają, pracują z gliną i masą solną.

W klasie 1-2 zajęcia z ed. plastycznej prowadzą wychowawcy klas

Od klasy 3 - nauczyciel przedmiotowy, Ewa Wizgird-Stefanow.