W piątek – 20 kwietnia uczestniczyliśmy w zajęciach na SGGW. Gościliśmy w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii oraz Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa. W laboratorium mikroskopowym oglądaliśmy owady w powiększeniu. W laboratorium hodowli bezkręgowców zapoznaliśmy się z zasadą działania aparatu Tullgrena służącego do wypłaszania owadów z różnych substratów. Dowiedzieliśmy się, do czego służy zbiór porównawczy chrząszczy. W laboratorium kręgowców obejrzeliśmy eksponaty i wysłuchaliśmy wykładu doktoranta – Piotra Kowala o systematyce kręgowców i o afrykańskim pomorze świń (ASF). W auli wykładowej poczuliśmy się studentami, a jeszcze bardziej po wizycie w bufecie studenckim.W ramach współpracy naszego Gimnazjum z Wydziałem Leśnym SGGW w dniach 2, 6 i 9 lutego klasy trzecie miały możliwość zwiedzenia Kampusu tej Uczelni. Zajęcia prowadził nasz nauczyciel biologii i jednocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału, dr hab. Tomasz Mokrzycki. Parogodzinna wędrówka po Kampusie okazała się miło spędzonym czasem.

Czytaj więcej... >W piątek – 6 maja naukowe koło biologiczne uczestniczyło w zajęciach na terenie Kampusu SGGW. Dzięki uprzejmości Kierownika Centrum Analitycznego SGGW – dr inż. Renaty Madyniak obejrzeliśmy i zapoznaliśmy się zasadą działania skaningowego mikroskopu elektronowego.

Czytaj więcej... >Klasa 3b odwiedziła liceum SGH. Powitała nas pani dyrektor Szkoły, która razem z uczniami- absolwentami naszego Gimnazjum opowiedziała o tym jak przebiega nauka w liceum i odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu z geografii pod tytułem "Biedni i bogaci współczesnego świata" Wizyta ta była bardzo udana.

E. Dzierżek„Sposoby rozmnażania i rozprzestrzeniania się roślin oraz charakterystyka wybranych gatunków drzew i krzewów”

Dnia 15 października 2015 r. wszystkie klasy trzecie wraz z Opiekunami i nauczycielem biologii Tomaszem Mokrzyckim z samego rana wyruszyły na wycieczkę do arboretum SGGW  w Rogowie. Jest to już pewna tradycja w naszej szkole, podtrzymywana od wielu lat.

Czytaj więcej... >