Dla nas każdy jest wyjątkowy i może liczyć na indywidualne podejście.

Klasy liczą maksymalnie 18 osób

 

 

 

Profil kształcenia do wyboru

 

  • LINGWISTYCZNY: rozszerzony angielski, inne przedmioty realizowane w języku angielskim, drugi język na poziomie lingwistycznym, przedmioty poszerzające wiedzę o krajach danego obszaru językowego.
  • MATEMATYCZNO - FIZYCZNY: rozszerzony angielski,rozszerzona matematyka i fizyka.
  • BIOLOGICZNO - CHEMICZNY: rozszerzony angielski, rozszerzona biologia i chemia, eksperymenty.
  • INFORMATYCZNO - PRZYRODNICZY: rozszerzony angielski, rozszerzona informatyka (kładziemy nacisk na myślenie algorytmiczne i programowanie), zajęcia laboratoryjne, rozszerzona geografia, biologia i chemia,
  • HUMANISTYCZNY: rozszerzony angielski, rozszerzony język polski, historia i WOS.

 

Przedmioty spoza podstawy programowej: literatura anglojęzyczna, podstawy ekonomii, podstawy filozofii, historia sztuki w zarysie, wstęp do psychologii, prawo na co dzień.

! Ważna informacja: Profile będą realizowane w ramach grup międzyklasowych, tzn. w jednej klasie możemy realizować program 2 różnych profili poprzez odpowiednie rozmieszczenie lekcji w planie szkolnym.


Co po naszym Liceum?

 

JEŚLI DO ROZSZERZENIA WYBIERZESZ SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW:

matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka

będziesz przygotowany do studiowania:

medycyny, biotechnologii, inżynierii środowiska, ekologii, zarządzania i finansów, ekonomii, zarządzania, IT, nanotechnologii, mechatroniki, automatyki i robotyki itp.

 

JEŚLI DO ROZSZERZENIA WYBIERZESZ SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wstęp do psychologii, historia sztuki w zarysie, filozofia, prawo na co dzień

będziesz przygotowany do studiowania: prawa, reklamy, PR, dziennikarstwa, architektury, psychologii, języków obcych, historii sztuki.

 

Rozszerzony język angielski przygotowuje do studiowania w języku angielskim na uczelniach polskich i zagranicznych.


 

Współpraca ze szkołami wyższymi

SGH  

Warsztaty przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników naukowych Szkoły Wyższej Handlowej. Akces do programu patronackiego “Klasa akademicka SGH”.

 

SGGW

Zajęcia laboratoryjne, wykłady z wybranych zagadnień, wycieczki edukacyjne realizowane w ramach współpracy z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

UW

Zajęcia terenowe z geografii przy wsparciu merytorycznym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w warsztatach i zajęciach oferowanych przez uczelnię.

 

 

Cenimy dyskusje na temat współczesnej kultury. Organizujemy szkolne i klasowe debaty służące swobodnym wystąpieniom na forum. Rozwijamy pasje humanistyczne poprzez samodzielne poszukiwanie ekfraz, motywowanie do poznawania sztuki oraz twórczą krytykę dzieł filmowych, plastycznych i literackich. Pomagamy budować konstruktywne pytania dotyczące otaczającego świata, a także kształtujemy umiejętność selekcjonowania wiedzy.


Metody pracy m.in.:         

 

  • Learning Outside
  • Korelacja międzyprzedmiotowa
  • Outdoor Education
  • Indywidualne i grupowe projekty edukacyjne

 

 

 

Galeria zdjęć z zajęć:         

 

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z warsztatów chemicznych w Fundacji Primus oraz z Bakcyla - bankowcy dla edukacji finansowejz turnieju historycznego oraz Warszawskiej Syrenki