Dla nas każdy jest wyjątkowy i może liczyć na indywidualne podejście.

 

 

Profil kształcenia do wyboru

 

 

Poziom „Podst” (podstawowy) - przedmioty obowiązkowe i liczba godzin ich realizacji w szkole, niezależnie  od planów maturalnych.

Poziom „Rozsz” (rozszerzony) - przedmioty wybrane do zdawania na egzaminie maturalnym i liczba godzin ich realizacji od 2 klasy.

Fakultet - przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym już w 1 klasie, jako zapoznanie się z przedmiotem wstępnie wybranym do zdawania na maturze,

W ten sposób pomagamy podjąć bardziej świadomą decyzję wyboru profilu w klasie 2, lub nawet zupełnie zmienić swój profil od drugiej klasy.

! Ważna informacja: Profile będą realizowane w ramach grup międzyklasowych, tzn. w jednej klasie możemy realizować program 2 różnych profili poprzez odpowiednie rozmieszczenie lekcji w planie szkolnym.


Metody pracy m.in.:         

 

  • Learning Outside
  • Korelacja międzyprzedmiotowa
  • Outdoor Education
  • Indywidualne i grupowe projekty edukacyjne

 

Kreujemy sytuacje edukacyjne poza szkołą. W ramach współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW proponujemy zajęcia laboratoryjne, wykłady z wybranych zagadnień (wykorzystanie analizy DNA i RNA, konwencja Waszyngtońska, funkcjonowanie lasu pierwotnego na przykładzie Puszczy Białowieskiej), wycieczki edukacyjne (w tym Arboretum w Rogowie oraz Centrum Odnawialnej Energii PAN).

 

Motywujemy uczniów do sprawdzenia się w zewnętrznych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych (w tym Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Matematycznej, konkursie Matematyka bez granic i wielu innych).

Zachęcamy do przystąpienia do egzaminu i zdobycia certyfikatu ECDL | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,  ITE Essentials oraz CCNA.

 

Cenimy dyskusje na temat współczesnej kultury. Organizujemy szkolne i klasowe debaty służące swobodnym wystąpieniom na forum. Rozwijamy pasje humanistyczne poprzez samodzielne poszukiwanie ekfraz, motywowanie do poznawania sztuki oraz twórczą krytykę dzieł filmowych, plastycznych i literackich. Pomagamy budować konstruktywne pytania dotyczące otaczającego świata, a także kształtujemy umiejętność selekcjonowania wiedzy.

 

 

 

 

Galeria zdjęć z zajęć:         

 

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z warsztatów chemicznych w Fundacji Primus oraz z Bakcyla - bankowcy dla edukacji finansowejz turnieju historycznego oraz Warszawskiej Syrenki

 

Opinie uczniów:     

"To tu rozwinąłem swoje pasje", Adam

"Traktowali mnie tak jak sami chcieliby być traktowani - czyli jak człowieka", Kasia

"Uwielbiałem rozmowy i dyskusje z nauczycielami, które wpływały na moje życie", Mikołaj

"Wiedzę zdobywaliśmy na lekcjach, nie na korepetycjach", Janek