Dla nas każdy jest wyjątkowy i może liczyć na indywidualne podejście.

 

 

Profil kształcenia do wyboru

 

PRZYRODNICZO-INFORMATYCZNY

          matematyka, nauki przyrodnicze, technologie informatyczne

 

 • Learning Outside
 • Korelacja międzyprzedmiotowa
 • Outdoor Education
 • Indywidualne i grupowe projekty edukacyjne

 

Kreujemy sytuacje edukacyjne poza szkołą. W ramach współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW proponujemy zajęcia laboratoryjne, wykłady z wybranych zagadnień (wykorzystanie analizy DNA i RNA, konwencja Waszyngtońska, funkcjonowanie lasu pierwotnego na przykładzie Puszczy Białowieskiej), wycieczki edukacyjne (w tym Arboretum w Rogowie oraz Centrum Odnawialnej Energii PAN).

 

Motywujemy uczniów do sprawdzenia się w zewnętrznych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych (w tym Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Matematycznej, konkursie Matematyka bez granic i wielu innych).

Zachęcamy do przystąpienia do egzaminu i zdobycia certyfikatu ECDL | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,  ITE Essentials oraz CCNA.

 

Profil przygotowuje do studiowania na kierunkach: medycyna, biotechnologie, zarządzanie i finanse, IT, automatyka i robotyka, inżynieria i wielu innych.

 

 

 

zobacz galerię zdjęć z zajęć w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z warsztatów chemicznych w Fundacji Primus oraz z Bakcyla - bankowcy dla edukacji finansowej

 

HUMANISTYCZNY

          język polski, historia sztuki, psychologia, film

 

 • Learning Outside (wystawy, teatr, kino, opera)
 • Korelacja międzyprzedmiotowa
 • Własny program języka polskiego
 • Outdoor Education
 • Indywidualne i grupowe projekty edukacyjne

 

Cenimy dyskusje na temat współczesnej kultury.

Organizujemy szkolne i klasowe debaty służące swobodnym wystąpieniom na forum.

Rozwijamy pasje humanistyczne poprzez samodzielne poszukiwanie ekfraz, motywowanie do poznawania sztuki oraz twórczą krytykę dzieł filmowych, plastycznych i literackich.

Pomagamy budować konstruktywne pytania dotyczące otaczającego świata, a także kształtujemy umiejętność selekcjonowania wiedzy.

 

Profil przygotowuje do studiowania na kierunkach: prawo, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, filologia, filmoznawstwo, historia, psychologia i wielu innych.

 

zobacz galerię zdjęć z turnieju historycznego oraz Warszawskiej Syrenki

 

"To tu rozwinąłem swoje pasje".

Adam, 2006

"Traktowali mnie tak jak sami chcieliby być traktowani

- czyli jak człowieka".

Kasia, 2013

"Uwielbiałem rozmowy i dyskusje z nauczycielami,

które wpływały na moje życie".

Mikołaj, 2010

"Wiedzę zdobywaliśmy na lekcjach, nie na korepetycjach".

Janek, 2017

 

Rozszerzenia od II klasy

 • Przedmioty: język polski, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, chemia, matematyka i informatyka

 

Dopasowujesz przedmioty spoza podstawy programowej

 • PROFIL PRZYRODNICZO-INFORMATYCZNY: podstawy filozofii, ekonomia w praktyce
 • PROFIL HUMANISTYCZNY: historia sztuki, wstęp do psychologii

Networking Academy, JERSZ, Atom i cząsteczka, CanSat, W drodze ku mądrości, Logia16 i wiele innych osiągnięć pozaszkolnych naszych uczniów, czytaj więcej