NIEPUBLICZNE LICEUM_OGOLNOKSZTALCACE.jpg

REKRUTACJA - PRZEWODNIK KROK PO KROKU

 

ZASADY REKRUTACJI czytaj więcej

Wypełnij formularz rejestracji do Liceum - dostępny od 1 marca br.

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE

W rejestracji elektronicznej należy zadeklarować:

 

  • wybór 2 języka (j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański)

  • maksymalnie 3 planowane fakultety

  • wybór religia/etyka

  • oceny z wiodących w liceum przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz z zachowania.

 

Co jest potrzebne na egzaminie?

  • aktualna legitymacja szkolna, przybory do pisania (w tym zapasowe) oraz jeśli Kandydat ma opinię z PPP o dysleksji, dysgrafii – należy przynieść jej kopię.

Więcej informacji na temat:

  • punktów za egzamin (w tym punktów preferencyjnych) i zwolnienia z egzaminu wstępnego
  • listy rezerwowej, wyników egzaminu oraz terminu podpisywnia umowy oświatowej

znajdziesz w ZASADACH REKRUTACJI czytaj więcej