NIEPUBLICZNE LICEUM_OGOLNOKSZTALCACE.jpg

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Rejestracja kandydatów do Liceum odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego od 1 marca 2018r. – aktywny link na głównej stronie liceum.

 

2. Podczas rejestracji elektronicznej należy podać oceny z: j. polskiego, j. angielskiego, matematyki (z półrocza klasy 3 gimnazjum, a jeżeli szkoła nie prowadzi klasyfikacji półrocznej, z końca klasy 2).

 

3. Podczas rejestracji elektronicznej należy zadeklarować:

 • wybór drugiego języka: francuski, niemiecki lub hiszpański
 • wybór maksymalnie do 3 planowanych fakultetów (nauka w pierwszej klasie jako wstęp do profili od klasy drugiej)
 • wybór religia czy etyka.

 

4. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.

 

5. O przyjęciu do Liceum decyduje wynik pisemnego egzaminu wstępnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

 

6. Kandydat może uzyskać w rekrutacji maksymalnie 110 punktów, w tym:

 

A. W wyniku egzaminu wstępnego (maksymalnie 90 punktów):

 • 30 pkt. za egzamin z j. polskiego (czas trwania:45 minut)
 • 30 pkt. za egzamin z matematyki (czas trwania: 45 minut)
 • 30 pkt. za egzamin z j. angielskiego (czas trwania 45 minut)

 

B. Punkty preferencyjne (maksymalnie 20 punktów):

 • 10 pkt. - w przypadku kandydatów z NG9
 • 10 pkt. - laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim) oraz finaliści konkursów kuratoryjnych.

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z matematyki: arkusz 1 i arkusz 2

Zagadnienia do wstępnego egzaminu z języka polskiego

- Czytanie ze zrozumieniem (odpowiedzi na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu)
- Odczytywanie treści obrazu (analiza dzieła plastycznego): Kompozycja, kolorystyka, nastrój

- Analiza treści wiersza
- Znajomość pojęć – umiejętność używania ich w praktyce, np. angaż, angażować się
- Umiejętność wypowiedzi na zadany temat
Tematyka egzaminu – starożytność, filozofia

 

7. Laureaci konkursów kuratoryjnych i/ lub olimpiad przedmiotowych oraz finaliści olimpiad przedmiotowych są przyjęci do liceum bez egzaminu wstępnego.

 

8. Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego.

 

9. Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu lub jego części, powinien złożyć najpóźniej w dniu egzaminu kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia.

 

10. Termin egzaminów wstępnych uzgadniany jest z kandydatem inywidualnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt: 697 970 236 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co jest potrzebne na egzaminie?

 • aktualna legitymacja szkolna
 • przybory do pisania (w tym zapasowe)
 • jeśli Kandydat ma opinię z PPP o dysleksji, dysgrafii – należy przynieść jej kopię, na podstawie tej opinii Kandydatowi przysługuje dodatkowy czas na egzaminie, w wymiarze 15 minut do każdej części.

 

Opłata za egzamin: 200 zł.

Dla kandydatów z NG 9 Fundacji Primus obowiązuje zniżka 50%.

 

Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr:

44 1140 1977 0000 2524 9700 1001

z dopiskiem "egzamin do NLO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.

 

Wyniki egzaminu będzie można poznać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

 


Informacja dla Kandydatów do szkoły

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów/Rodziców jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, (02-793) Warszawa,

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa