NIEPUBLICZNE LICEUM_OGOLNOKSZTALCACE.jpg

ZASADY REKRUTACJI


1.  Rejestracja kandydatów do Liceum odbywa się za pomocą elektronicznego formularza.

 

2.   Podczas rejestracji kandydaci podają m.in. oceny z wiodących w liceum przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz z zachowania.

 

3.   W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.

 

4.   O przyjęciu do liceum decyduje wynik egzaminu pisemnego z j. polskiego lub matematyki (co zależy od wybranej ścieżki rozwoju), języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5.   W wyniku egzaminu kandydat może uzyskać:

  • 40 pkt. za egzamin z j. polskiego lub matematyki

  • 30 pkt. za egzamin z języka angielskiego

  • 30 pkt. za  rozmowę kwalifikacyjną oraz

  • 10 pkt. preferencyjnych - w przypadku kandydatów z NG 9

 

6.   Laureaci konkursów kuratoryjnych i/ lub olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu wstępnego.


7.   Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego.

 

8.   Punkty preferencyjne (10 pkt.) otrzymują:

  • Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu Realioznawczego

  • Finaliści konkursów kuratoryjnych

 

9.   Termin egzaminu wstępnego uzgadniany jest indywidualnie z chwilą zgłoszenia się kandydata

 

Opłata za egzamin: 200 zł.

Dla kandydatów z NG 9 Fundacji Primus obowiązuje zniżka 50%.

Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr:

44 1140 1977 0000 2524 9700 1001

z dopiskiem "egzamin do LO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.

 

10.  Wyniki egzaminu będzie można poznać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

 

11.  Podpisywanie umów oświatowych od 12 czerwca.

 

Więcej informacji w przewodniku krok po kroku