Informacja dla Kandydatów do szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów/Rodziców jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, (02-793) Warszawa,

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

TIK* W PRIMUSIE - 3 NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY:

 

 • nauka rozwiązywania zadań dnia codziennego z użyciem technologii informacyjno komunikacyjnych  
 • rozwijanie myślenia algorytmicznego, czyli rozpoczynanie pracy z zadaniem od rozłożenia go na mniejsze części i zaplanowania działań zmierzających do jego rozwiązania
 • kształtowanie kompetencji programistycznych niezbędnych do komunikacji na drodze człowiek-maszyna, także nie-programistom*.

Współczesna rzeczywistość zachęca do korzystania z nowoczesnych technologii. Do komunikacji i współpracy z ich wykorzystaniem potrzebny jest właściwy język, jeszcze jeden język obcy. Jest nim algorytmiczny sposób myślenia, w szczególności język programowania.

Na lekcjach korzystamy z komputerów PC oraz platform edukacyjnych wspierających flipped learning i blended learning: netacad.com, nearpod.com, socrative.com.

 

* zachęcamy m.in. do przystąpienia do egzaminu i zdobycia certyfikatu ECDL | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,  ITE Essentials oraz CCNA.

 

 

PRZYKŁAD: TIK NA LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH

"IPady są wykorzystywane do wyszukiwania i selekcji informacji, korzystamy przy tym z aplikacji zapewniających dostęp do repozytoriów materiałów edukacyjnych np. Khan Academy. Ponadto, urządzenia mobline wykorzystywane są do ćwiczenia i utrwalania materiału, nasi nauczyciele tworzą interaktywne quizy w aplikacjach Quizlet i Kahoot, korzystamy również z materiałów dostarczanych przez wydawnictwa. W klasach dwujęzycznych cyklicznie przeprowadzamy projekty edukacyjne badające zjawiska kulturowe i społeczne, takie jak rozwój i przyszłość mediów, subkultury na przestrzeni najnowszej historii, crowdfunding, itp. IPady  wykorzystywane są na wszystkich etapach pracy nad projektem, od wyszukiwania informacji po finalną prezentację na forum. Można śmiało powiedzieć, ze IPady są atrakcyjnym urozmaiceniem wielu lekcji, ale przede wszystkim skutecznym narzędziem edukacyjnym, po które nasi uczniowie bardzo chętnie sięgają" - nauczyciel j. angielskiego NLO Fundacji Primus.

 

  

 
 

* technologie informacyjno komunikacyjne

 
 


ZESTAW XVI/2017-18  - OSTATNI

1. Port rzeczny zwany portem pięciu mórz, z którymi połączony jest systemem kanałów. Podaj jego nazwę. Wypisz rzeki i kanały łączące ten port z morzami.      3p.

2. Gdzie znajduje się nowoczesny, najdłuższy w Europie most i czyje nosi imię?              2p.

3. Puszczykówek to miejscowość związana z polskim podróżnikiem. Kogo dotyczy i co się tam znajduje?            3p.

4. Jaki jest związek między plantacjami herbaty i gajami drzew eukaliptusowych?                            2p.

5. Jaka rzekę Chińczycy nazywaja "Rzeką Czarnego Smoka"? Ta rzeka płynie przez tak zapomniane zakątki, że jej mierzący lisko 4500km nurt przecinają tylko 2 mosty.         3p.

6. Gdzie poza Polską znajduja się miasteczka o nazwie WANDA i JAGODA?  Na czyją cześć nazwano tak osady?          2p. ZESTAW XV/2017-18

1. Jakie nazwy nosza ramiona naszej galaktyki?                     2p.

2. Wymień nazwy 2 największych jezior AUSTRALII. Co jest ich problemem?           3p.

3. Jakie lady rozdzielają cieśniny: FOVEAUX, KOKOSOWA?                 2p. 

4. Gdzie leży ZATOKA OBFITOŚCI?             2p.

5. Wyjaśnij pojęcia: MAPA KATASTRALNA, IDEOGRAM.      2p.

6. Skąd przywędrowały  do nas: LEN i BURAK CUKROWY.       2p.

7. Dlaczego fauna wód podzwrotnikowych jest uboższa niż wód polarnych?           2p.ZESTAW XIV/2017-18

1.Do jakiego państwa należą wyspy BABELDAOB. Czym sie to państwo charkteryzuje?                     2p.

2. Które z państw azjatyckich leży w złości na półkuli południowej?                   2p.

3. Gdzie rosnie i jakie ma zastosowanie FLASZOWIEC ŁUSKOWATY?                       2p.

4. Gdzie wieja i jakie mają cechy wiatry: PAMPERO, SONORA, MEGAS?                   3p.

5. Co to jest jeziorzysko?               2p.

6. Gdzie w stolicy zachowały się najstarsze ślady osadnictwa?                      2p.

7. Z czego znana jest KARA BOGAZ  GOŁ?                             2p.Podkategorie

 • Przedmioty

  LIGA CHEMICZNA klasa 1                                LUTY 2016

   

  1. Opisz budowę i konfigurację elektronową Br- , S2- , Na+ i Al3+. Jak powstały te jony?
  Zapisz równania elektronowe.

  2. W pojemniku znajduje się 400 mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 4 dni.

  a) Ile mg pierwiastka pozostanie po upływie 20 dni.

  b) Oblicz ile było na początku substancji, jeśli po 12 dniach zostało jej 1000 mg.

  3. Jądro promieniotwórczego radu 226