Krzysztof Adamowicz       Małgorzata Kułak-Osłowska

          dyrektor                                 v-ce dyrektor

 

Robert Meredith

native-język angielski

historia USA

wychowawca kl 1

 

 

Barbara Łubkowska

język polski

 

 

Monika

Sepołowicz

język angielski

Jayne

Freeman-Zolotenky

NS angielski

literatura anglojęzyczna

Anna Wyrzykowska

język hiszpański

 

Edyta Woźniak

język niemiecki

Anna Zbytniewska

język francuski

 

Elżbieta Paradowska-Dzierżek

geografia

Katarzyna

Stojek
 
chemia

Jacek Trojanowski

historia, WOS

 

 

ks. Piotr Filipczak

religia

 
 

Barbara Szpakowska

etyka/filozofia

 

 

Monika

Górniak-Ciosek

pedagog szkolny

Justyna Filipiuk

psycholog

 

 

Adam Krupa

informatyka

 

 

 

 

 • Marcin Węgrzyn - biologia
 • Agnieszka Zubrycka - wychowanie fizyczne

 

Izabela Topńska

wychowanie
do życia w rodzinie

 

O mnie...

Katarzyna Taraszewska

biblioteka

 

 

Grzegorz Smyk

wychowanie fizyczne

 

 

 


 

 
 
 


Integracja jest jedną z kluczowych strategii w Primusie.


ZIELONA SZKOŁA

Rok szkolny zaczynamy zawsze od wyjazdu na zieloną szkołę, będącego doskonałą okazją do wspólnej zabawy, zwiedzania i odkrywania nowych miejsc, lepszego poznania się zarówno między uczniami jak i między uczniami, a gronem pedagogicznym.


 

 

 

 

 

POZNAJEMY STOLICE EUROPY


Wiedeń, Ateny, Praga, Madryt, Amsterdam, Londyn, Paryż, Rzym, Berlin 

 

 

 

 

 

  

W Fundacji Primus obowiązuje kanon 10 wartości, do których należy szacunek, empatia, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwość, współpraca, przyjaźń, ciekawość świata, samodzielność oraz kultura osobista.


Wśród działań związanych z realizacją programu nauczania, spotkań, debat, rozmów odnoszących się do wymienionych wartości, jest też szkolny klub wolontariatu.

Zadaniem klubu jest między innymi promocja idei angażowania się w zmienianie świata, rozwój społeczny, wspieranie najsłabszych i wykluczonych oraz zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników Fundacji Primus.

 

Wolontariat w Primusie to m.in.:

 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Podczas ostatniego 25 finału (w 2017r.) 130 naszych uczniów/wolontariuszy, zebrało na rzecz WOŚP ponad 112 000 złotych. To jest nasz kolejny mega rekord w porównaniu do lat ubiegłych, a przypomnijmy, że sztab WOŚP działał u nas już po raz jedenasty.

 

 

2. Primusowy Dar Serca

 

Świąteczne kiermasze z własnoręcznie wykonanymi świątecznymi ozdobami oraz charytatywne kawiarenki z domowymi, własnoręcznie wykonanymi wypiekami, na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

 

 

3. Amnesty International - w szkole działa komórka

 

Grupa ma za zadanie kształtować i rozwijać w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, budować szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie. Działalność ma uwrażliwiać uczniów na problemy nietolerancji i agresji w szkole, pokazywać aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów.

 

 

4. Szlachetna paczka

 

Co roku pomagamy i kompletujemy "paczki z prezentami" zgodne z potrzebami wybranych rodzin.

 

 

 

5. Czytanie najmłodszym

 

W ramach akcji ogólnopolskiej "Cała Polska czyta dzieciom" w Dniu Dziecka starsi uczniowie przygotowują przedstawienia dla młodszych kolegów ze szkoły podstawowej.Nauka języków obcych w Primusie


Język angielski

I i II KLASA: 5 godz./ tydz. w tym 1 godz. z native speakerem (mówienie), 1 godz. z native speakerem (pisanie) i  3 godz. z nauczycielem polskim.

 • program własny

 

 

 

Jayne Freeman Zolotenky I Robert Meredith I Monika Sepołowicz

Drugi język

Do wyboru: francuski, hiszpański lub niemiecki

I KLASA: 4 godz./ tydz.

II KLASA: 3 godz./ tydz.

 

   

 

Anna Wyrzykowska (hiszpański) I Edyta Woźniak (niemiecki) I Anna Zbytniewska (francuski)

 

Dwujęzyczność w Primusie

 • Wybrane przedmioty realizowane są w systemie dwujęzycznym (m.in. informatyka, filozofia, biologia, wf), czytaj więcej

 

Wymiany, w ramach których nasi uczniowie odwiedzają szkoły poza granicami kraju, weryfikują znajomość języka w praktyce oraz nawiązują nowe znajomości.

 

 

 

 

Quizy, konkursy i wyjazdy językowe

 

 

 Podkategorie

 • Przedmioty

  LIGA CHEMICZNA klasa 1                                LUTY 2016

   

  1. Opisz budowę i konfigurację elektronową Br- , S2- , Na+ i Al3+. Jak powstały te jony?
  Zapisz równania elektronowe.

  2. W pojemniku znajduje się 400 mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 4 dni.

  a) Ile mg pierwiastka pozostanie po upływie 20 dni.

  b) Oblicz ile było na początku substancji, jeśli po 12 dniach zostało jej 1000 mg.

  3. Jądro promieniotwórczego radu 226