Model ABSOLWENTA NG9:

  • Dąży do samodoskonalenia, jest odpowiedzialny, pracowity i systematyczny.
  • Przygotowany do podejmowania wyzwań współczesności.
  • Wierny zasadom etycznym, ma szacunek wobec dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.
  • Zna i wykorzystuje swoje indywidualne predyspozycje, potrzeby, uzdolnienia.
  • Zna i wykorzystuje na co dzień nowoczesne technologie informatyczne.
  • Zna 2 języki obce, w tym przynajmniej 1 biegle.
  • Dba o swój harmonijny rozwój intelektualny i fizyczny.
  • Wszechstronnie wykształcony na poziomie wyższym niż przewiduje gimnazjalna podstawa programowa.
  • Cechuje go wysoka kultura osobista, szanuje siebie i innych, jest tolerancyjny dla odmiennych kultur, przekonań i zachowań.