Zgodnie z reformą edukacji Niepubliczne Gimnazjum nr 9 zostało przekształcone w

Niepubliczne Liceum z oddziałami gimnazjalnymi, pobierz statut

 

100% naszych absolwentów kontynuuje naukę


w wielu renomowanych liceach ogólnokształcących.

 

"Poznaj gimnazjum" zobacz

Wirtualny spacer po budynku gimnazjum zobacz

 

 

Nasi absolwenci po ukończeniu szkoły będą:

* posiadać umiejętności do zdobywania wiedzy
* przygotowani i otwarci na zmiany
* kreatywni
* posiadać umiejętności współżycia w grupie
* znać 2 języki obce w tym jeden biegle
* wykorzystywać komputer jako narzędzie pracy
* pozytywnie i realistycznie nastawieni do siebie i życia
* sprawni fizycznie

 

Cogito- szkoła, która uczy myśleć.

 

 

 1. Istniejemy od początku istnienia gimnazjów w Polsce.

 2. Prowadzimy naukę w 10 - 11 klasach z autorskimi rozszerzeniami (do 18 uczniów w klasie) w nowej pięknej szkole. 

 3. Zajęcia odbywają się systemem pracownianym w pracowniach przedmiotowych: chemicznej, fizycznej, matematycznej, biologicznej, informatycznej, historycznej, geograficznej, polonistycznej, plastycznej, technicznej, muzycznej, a także w 3 prac. językowych: komputerowej, słuchawkowej, multimedialnej.

 4. Osiągamy wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.

 5. Uczniowie zdobywają komputerowy certyfikat ECDL ( European Computer Driving Licence),certyfikaty językowe FCE, DELF, DELE, Zertyfikat Deutsch, Fit In Deutsc.

 6. Zdobyliśmy tytuł "Szkoły z klasą" w I edycji akcji oraz dyplom Cogito, szkoły myślącej twórczo, krytycznie i naukowo.

 7. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga i psychologa.

 8. Prowadzimy wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych i kół zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne nie są płatne dodatkowo.

 9. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach pozaszkolnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, konkursów językowych i wielu konkursów międzyszkolnych.

 10. Uczniowie osiągają też sukcesy sportowe.

 11. Oferujemy bogate życie kulturalne - wyjścia do teatrów i lekcje muzealne. W każdym roku odwiedzamy jedną ze stolic Unii Europejskiej. Prowadzone są wymiany językowe z Francją, Niemcami, Hiszpanią i USA. Uczniowie organizują lub biorą udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych.

 12. Organizujemy akcje charytatywne: sztab WOŚP, "Primusowy Dar Serca",  "Adopcja na odległość", "Góra grosza","Gimnazjaliści – dzieciom".

 13. W szkole działa radiowęzeł, WIFI, okresowo ukazuje się gazetka szkolna.

Szkoła z klasą

 

 

Jak uczymy języków

O nauczaniu języków - pobierz

 

 

 

Język angielski

 

 • Przygotowujemy uczniów do egzaminu FCE i CAE

 • 4 godz. tygodniowo z lektorem polskim, 1 godz. tygodniowo z native speakerem (w klasie 2-języcznej:2 godz.)

 • nauka na 3-5 poziomach zaawansowania

 

W 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że nasze szkoły przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.

 

W 2011 roku otrzymaliśmy prawo do korzystania z Cambridge ESOL Exam Preparation Centre Logo w uznaniu za działania promujące egzaminy Cambridge English.

 

 

Język niemiecki, francuski lub hiszpański

 • przygotowujemy do egzaminów FIT1, FIT2 i ZD, egzaminu DELF, egzaminu DELE

 • Prowadzimy korespondencję w tych językach oraz wymianę uczniowską.

 • 3 godziny tygodniowo w klasie 1, 4 godziny tygodniowo w klasie 2 i 3

 • nauka na 2 lub 3 poziomach zaawansowania

 

 

 

 

Dla szczególnie zdolnych uczniów:  

 1. Różnicowanie zajęć na poszczególnych przedmiotach;

 2. Tworzenie grup wysokiego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;

 3. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych;

 4. Indywidualny Tryb Uczenia i Indywidualny Tok Nauki z wybranych przedmiotów.Uczniowie klas trzecich mogą realizować indywidualny tok nauki z niektórych przedmiotów (fizyka, chemia, biologia), jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki oraz organizowania indywidualnego programu lub toku nauki -Dz. U. Nr 3 poz. 28.

W klasach III realizowana jest pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Mokrzyckiego współpraca z SGGW.


Nasze tradycje:


a) wrześniowe wyjazdy naukowo-integracyjne;
b) jesienny piknik uczniów, rodziców i nauczycieli;
c) dni projektowe;
d) wigilia szkolna;
e) Asy "Primusa" - uroczystość dla uczniów osiągających sukcesy w zakresie nauki, sportu, działań artystycznych i społecznych i ich Rodziców;
f) wycieczki poznawcze do stolic europejskich;
g) udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP;
h) Primusowy Dar Serca - pomoc finansowa dla Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego.
 

 

 

Organizacja pracy:

 

 • szkoła jest otwarta od godz. 730 do 1730

 • lekcje rozpoczynają się o 815

 • biblioteka jest czynna według harmonogramu

 • pedagog szkolny według harmonogramu

 • psycholog szkolny według harmonogramu

 • sekretariat jest czynny od 815 do 1600 codziennie

 • pielęgniarka codziennie w godzinach od 815 do 1700

 • wydawanie II śniadania według harmonogramu

 • wydawanie obiadów według harmonogramu

 • sklepik szkolny od 800 do 1700 na przerwach