KURSY OGÓLNE

I. ENGLISH PLUS

zajęcia dla uczniów klas I - VI


Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 60 minut, 30 lekcji w semestrze, 60  w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe


Na zajęciach:

 • korzystamy z podręcznika jednego z wiodących wydawnictw językowych

 • 5 lekcji w semestrze prowadzi nauczyciel natywny, aby przyzwyczajać dzieci do kontaktu z natywnymi użytkownikami języka

 • rozwijamy wszystkie sprawności - czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu

 • lektor korzysta też z własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia oraz pozwalają rozwijać sprawność mówienia

 • stwarzamy doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji

 • uczniowie korzystają z licznych gadżetów, rekwizytów,  gier i pomocy dydaktycznych, aby przyswajać słownictwo i zwroty leksykalno-gramatyczne w kontekście imitującym realia życia codziennego

 • zachęcamy dzieci  do udziału w różnorodnych konkursach i projektach

 

Przywiązujemy wagę do stworzenia dzieciom przyjaznego,

a zarazem inspirującego środowiska nauki,

gdyż takie warunki sprzyjają pełnemu zaangażowaniu się uczniów i szybkiemu przyswajaniu języka.

 

KURSY AUTORSKIE

I. ACTIVE ENGLISH

zajęcia z native speakerem dla uczniów klas I - III

Kurs dla dzieci, które są dobrze “osłuchane” z językiem, potrafią już komunikować się i swobodnie czują się w obecności nauczyciela obcokrajowca. Na zajęciach utrwalane jest słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne w ćwiczeniach i zabawach, które rozwijają sprawność mówienia. Formuła zajęć oparta jest na grach, zabawach językowych, odgrywaniu mini-scenek, pracy w parach i grupach, aby maksymalnie dużo mówić w języku obcym w różnych kontekstach i sytuacjach.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • poszerzeniu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia

 • wykonywaniu licznych projektów plastycznych i  kreatywnych

 • odgrywaniu scenek, wykonywaniu zadań w parach i grupach

 • bezpośredni kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych za pośrednictwem nauczyciela natywnego


Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 45 minut, 32 lekcje w semestrze, 64 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe


Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski;

 • kontakt z nauczycielem natywnym, poznanie słownictwa z wielu dziedzin

 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem, który nie używa języka polskiego.


II. ENGLISH OFF-LIMITS

dla uczniów klas II i III

Zajęcia dla dzieci, które wcześniej uczestniczyły w programach immersji językowej, potrafią już komunikować się w języku angielskim, są “osłuchane” z językiem i przyzwyczajone do kontaktu z nauczycielem natywnym. Kurs poszerza wiedzę dzieci o krajach anglojęzycznych, zawiera  elementy literatury dziecięcej, ciekawostki z historii, geografii.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • zdobywaniu wiadomości o krajach anglojęzycznych, ich kulturze, historii, zwyczajach i tradycjach

 • angażowaniu uczniów w zadania polegające na wymienianiu się informacjami, znajdowaniu odpowiedzi i prezentowaniu informacji

 • odgrywaniu scenek i dialogów


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 45 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe


Cel zajęć:

 • używanie języka jako narzędzia do omawiania tematów zajęć

 • rozwijanie sprawności mówienia i czytania

 • pogłębianie wiedzy o tradycjach świątecznych, kulturze i historii krajów anglojęzycznych


III. GO USA - GO UK  

dla uczniów klas IV - VI

Kurs konwersacyjno-kulturoznawczy dla uczniów, którzy interesują się kulturą, historią, literaturą i współczesną cywilizacją USA i Zjednoczonego Królestwa. W trakcie zajęć uczniowie doskonalić będą umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ale także rozwijać sprawność czytania i pisania. W poszukiwaniu informacji uczestnicy kursu korzystać będą z różnorodnych źródeł. Rozwiązanie sformułowanych przez nauczyciela problemów czy zgłębianie omawianych kwestii wymagać będzie współpracy uczestników kursu, wymiany informacji, umiejętności prezentacji faktów i prowadzenia dyskusji.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • wyszukiwaniu, omawianiu i dzieleniu się informacjami na tematy kulturowe

 • rozwijaniu słownictwa i doskonaleniu sprawności mówienia i czytania w języku angielskim

 • zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 60 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe

 • 1 semestr poświęcony poznawaniu USA, a drugi - UK

 

Cel zajęć:

 • przygotowanie do nauki w klasach dwujęzycznych i posługiwania się językiem jako narzędziem komunikacji

 • wyposażenie uczniów w wiedzę o krajach anglojęzycznych niezbędną w różnorakich konkursach i olimpiadach językowych

 • doskonalenie umiejętności wyrażanie opinii, uczestniczenia w dyskusjach, krytycznego analizowania źródeł, odczytywania głównej myśli i dokonywania syntezy


IV. COOKING CLUB

dla uczniów klas IV - VI

Zajęcia w języku angielskim prowadzone przez native speakera, dla dzieci zainteresowanych sztuką gotowania, w trakcie których uczestnicy będą przyrządzać przeróżne smaczne i zdrowe dania jednocześnie doskonaląc język angielski. Przygotowanie potrawy zajmuje sporo czasu, który wykorzystamy na przemycenie dzieciom wielu cennych wiadomości na temat zdrowego żywienia, prawidłowego komponowania posiłków, pochodzenia różnych produktów i przypraw, walorów kuchni z różnych części świata. Wpleciemy w zajęcia elementy matematyki, geografii czy plastyki. Podsumowaniem całorocznej pracy będzie własnoręcznie wykonana przez każde dziecko książka kucharska.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • poszerzeniu zasobu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia

 • zdobywaniu wiedzy z geografii, kultury, zdrowego żywienia, przyrody i biologii, arytmetyki

 • wykonywaniu książki kucharskiej zawierającej przepisy, słowniczek, wykaz terminów

 • bezpośredni kontakt z żywym językiem za pośrednictwem nauczyciela natywnego


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 60 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 12-osobowe


Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski

 • kontakt z nauczycielem natywnym, poznanie słownictwa i pogłębienie wiedzy z zakresu objętego kursem

 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem który nie używa języka polskiego

                                                                                                                    

V. SCIENCE CLUBKotwica                  

dla uczniów klas IV - V

Zajęcia dla miłośników eksperymentów - dzieci ciekawych i dociekliwych, które lubią zadawać wiele pytań i samodzielnie wykonywać przeróżne doświadczenia poznając zjawiska przyrodniczo-fizyczne. A wszystko to po angielsku, który jest językiem komunikacji w trakcie zajęć prowadzonych przez native speakera. Zajęcia są zgodne z metodologią CLIL i polegają na integrowaniu nauczanych treści z językiem obcym. Na zajęciach omawiane będą takie tematy jak struktura Ziemi, system słoneczny, zjawiska zaćmienia słońca, zjawisko tęczy, stany skupienia wody, zjawisko przyciągania, zagadnienie ciężkości i gęstości i wiele, wiele innych ciekawych zachodzących w przyrodzie zjawisk.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • poszerzeniu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia

 • zdobywaniu wiedzy z przyrody, fizyki, chemii, astronomii i arytmetyki

 • wykonywaniu eksperymentów, badaniu zjawisk, obserwowaniu procesów przyrodniczo-chemicznych

 • bezpośredni kontakt z żywym językiem za pośrednictwem nauczyciela natywnego


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 60 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe


Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski

 • kontakt z nauczycielem natywnym, poznanie słownictwa i pogłębienie wiedzy z zakresu objętego kursem

 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem który nie używa języka polskiego.


VI. ABACUS

dla uczniów klas III

Abacus – przyrząd stosowany do obliczeń matematycznych w czasach starożytnych, udoskonalone następnie przez Japończyków i znane pod nazwą Soroban. Ta metoda liczenia stanowi element systemu edukacyjnego w wielu częściach Azji.  W Japonii naukę obliczeń na liczydłach oferują szkoły prywatne oraz najlepsze renomowane szkoły publiczne. Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń dodaje dzieciom pewności siebie i pomaga osiągać sukcesy w szkole i w dorosłym życiu. Początkowo obliczeń dokonuje się jedynie przy użyciu abacusa, a stopniowo rozwija się umiejętność wizualizacji pozycji koralików, aby rozwiązywać zadania arytmetyczne bez pomocy urządzenia a jedynie w umyśle. To poprawia prędkość i poprawność obliczeń, a proces wizualizacji doskonali koncentrację i pamięć. Kurs składa się z ośmiu poziomów, każdy z nich obejmuje 24 zajęcia 50-minutowych.


Cel zajęć i korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach  Abacus:

 • poprawa szybkości i poprawności obliczeń, rozwój pamięci, zwiększenie koncentracji

 • sprawne posługiwanie się systemem dziesiętnym, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem

 • większa pewność siebie

 • rozwój potencjału umysłu poprzez stymulację obu półkul mózgowych, co przyczynia się do  holistycznego rozwoju dziecka (matematyka, a zwłaszcza nauki arytmetyki opiera się głównie na wykorzystywaniu lewej półkuli)


Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 50 min., 24 lekcje w semestrze, 48 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe

 

CENNIK czytaj więcej