KURSY AUTORSKIE

I. ACTIVE ENGLISH

zajęcia z native speakerem dla uczniów klas 0 - III

Kurs dla dzieci, które są dobrze “osłuchane” z językiem, potrafią już komunikować się i swobodnie czują się w obecności nauczyciela obcokrajowca. Na zajęciach utrwalane jest słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne w ćwiczeniach i zabawach, które rozwijają sprawność mówienia. Formuła zajęć oparta jest na grach, zabawach językowych, odgrywaniu mini-scenek, pracy w parach i grupach, aby maksymalnie dużo mówić w języku obcym w różnych kontekstach i sytuacjach.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • poszerzeniu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia

 • wykonywaniu licznych projektów plastycznych i  kreatywnych

 • odgrywaniu scenek, wykonywaniu zadań w parach i grupach

 • bezpośredni kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych za pośrednictwem nauczyciela natywnego


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 45 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 12-osobowe


Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski;

 • kontakt z nauczycielem natywnym, poznanie słownictwa z wielu dziedzin

 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem, który nie używa języka polskiego.


II. ENGLISH OFF-LIMITS

dla uczniów klas II i III

Zajęcia dla dzieci, które wcześniej uczestniczyły w programach immersji językowej, potrafią już komunikować się w języku angielskim, są “osłuchane” z językiem i przyzwyczajone do kontaktu z nauczycielem natywnym. Kurs poszerza wiedzę dzieci o krajach anglojęzycznych, zawiera  elementy literatury dziecięcej, ciekawostki z historii, geografii.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • zdobywaniu wiadomości o krajach anglojęzycznych, ich kulturze, historii, zwyczajach i tradycjach

 • angażowaniu uczniów w zadania polegające na wymienianiu się informacjami, znajdowaniu odpowiedzi i prezentowaniu informacji

 • odgrywaniu scenek i dialogów


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 45 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 12-osobowe


Cel zajęć:

 • używanie języka jako narzędzia do omawiania tematów zajęć

 • rozwijanie sprawności mówienia i czytania

 • pogłębianie wiedzy o tradycjach świątecznych, kulturze i historii krajów anglojęzycznych


III. GO USA - GO UK  

dla uczniów klas IV - VII

Kurs konwersacyjno-kulturoznawczy dla uczniów, którzy interesują się kulturą, historią, literaturą i współczesną cywilizacją USA i Zjednoczonego Królestwa. W trakcie zajęć uczniowie doskonalić będą umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ale także rozwijać sprawność czytania i pisania. W poszukiwaniu informacji uczestnicy kursu korzystać będą z różnorodnych źródeł. Rozwiązanie sformułowanych przez nauczyciela problemów czy zgłębianie omawianych kwestii wymagać będzie współpracy uczestników kursu, wymiany informacji, umiejętności prezentacji faktów i prowadzenia dyskusji.


Zajęcia konwersacyjne polegają na:

 • wyszukiwaniu, omawianiu i dzieleniu się informacjami na tematy kulturowe

 • rozwijaniu słownictwa i doskonaleniu sprawności mówienia i czytania w języku angielskim

 • zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych


Częstotliwość zajęć:

 • 1 x w tygodniu po 45 minut, 16 lekcji w semestrze, 32 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 12-osobowe

 • 1 semestr poświęcony poznawaniu USA, a drugi - UK

 

Cel zajęć:

 • przygotowanie do nauki w klasach dwujęzycznych i posługiwania się językiem jako narzędziem komunikacji

 • wyposażenie uczniów w wiedzę o krajach anglojęzycznych niezbędną w różnorakich konkursach i olimpiadach językowych

 • doskonalenie umiejętności wyrażanie opinii, uczestniczenia w dyskusjach, krytycznego analizowania źródeł, odczytywania głównej myśli i dokonywania syntezy

                                                                                                        

IV. ABACUS

dla uczniów klas II i III

Abacus – przyrząd stosowany do obliczeń matematycznych w czasach starożytnych, udoskonalone następnie przez Japończyków i znane pod nazwą Soroban. Ta metoda liczenia stanowi element systemu edukacyjnego w wielu częściach Azji.  W Japonii naukę obliczeń na liczydłach oferują szkoły prywatne oraz najlepsze renomowane szkoły publiczne. Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń dodaje dzieciom pewności siebie i pomaga osiągać sukcesy w szkole i w dorosłym życiu. Początkowo obliczeń dokonuje się jedynie przy użyciu abacusa, a stopniowo rozwija się umiejętność wizualizacji pozycji koralików, aby rozwiązywać zadania arytmetyczne bez pomocy urządzenia a jedynie w umyśle. To poprawia prędkość i poprawność obliczeń, a proces wizualizacji doskonali koncentrację i pamięć. Kurs składa się z ośmiu poziomów, każdy z nich obejmuje 24 zajęcia 50-minutowych.


Cel zajęć i korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach  Abacus:

 • poprawa szybkości i poprawności obliczeń, rozwój pamięci, zwiększenie koncentracji

 • sprawne posługiwanie się systemem dziesiętnym, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem

 • większa pewność siebie

 • rozwój potencjału umysłu poprzez stymulację obu półkul mózgowych, co przyczynia się do  holistycznego rozwoju dziecka (matematyka, a zwłaszcza nauki arytmetyki opiera się głównie na wykorzystywaniu lewej półkuli)


Częstotliwość zajęć:

 • 2 x w tygodniu po 50 min., 24 lekcje w semestrze, 48 w roku szkolnym

 • grupy maksymalnie 8-osobowe

 

CENNIK czytaj więcej