Informujemy, że na chwilę bieżącą brak miejsc w klasach 0-6.