W chwili obecnej nasza szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami.