Organizacja rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
 

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami, aby ułatwić rodzicom zapoznanie się ze specyfiką szkoły i zapewnić dobre przygotowanie do nauki, proponuje Państwu warsztaty adaptacyjne. 

Warsztaty nie są obowiązkowym elementem procesu rekrutacji, ale będzie nam miło gościć kandydatów wraz z rodzicami. Wszystkie warsztaty będą odbywać się o godz. 1000 w salach lekcyjnych.

Na warsztatach dzieci będą miały możliwość pobawić się w grupach, a rodzice będą mogli porozmawiać o przygotowaniu swoich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy na warsztaty odbywają się w Sekretariacie Szkoły do środy poprzedzającej sobotni warsztat, w miarę dostępnych miejsc. 

Jednorazowo na warsztat przewidzianych jest do 100 uczestników.

O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty, zaksięgowanej najpóźniej do środy, przed terminem warsztatu. Brak wpłaty decyduje o skreśleniu z listy uczestników i zaproszeniu kandydata z listy rezerwowej.

Można jednorazowo zapisać się na wszystkie warsztaty, wnosząc całościową opłatę.

Uczestnictwo w warsztatach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły podstawowej kandydata, ale jest ważnym elementem w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia edukacji.

 

7 października

Warsztat dla dzieci: „Przygoda z jeżem ”

Spotkanie dla rodziców: „Życie w Primusie”

Nauczyciele: mgr inż. Katarzyna Króll, mgr Beata Olszewska, mgr Ewa Świątek

 • Po co to wszystko robimy, czyli… omówienie tematyki warsztatów.

 • Najważniejsze informacje o Fundacji Primus, jej uczniach i rodzicach oczami nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 • Prezentacja naszych doświadczeń w nauczaniu.

 • Przedstawienie planów na zajęcia i warsztaty, odpowiedzi na pytania rodziców.

 

18 listopada

Warsztat dla dzieci: „Kolorowa jesień”

Spotkanie dla rodziców: „Poczucie wartości dziecka – jak wzmacniać w domu i szkole”

Psycholog:  mgr Justyna Filipiuk

 • Język komunikacji  z dzieckiem, czyli jak skutecznie chwalić.

 • Czego potrzebuje dziecko, a czego oczekują rodzice?

 • Jak pomóc dziecku na starcie do szkoły?

 • Co zrobić, aby było wszystkim łatwiej – praktyczne wskazówki.

 

9 grudnia

Warsztat dla dzieci: „W krainie lodu”

Spotkanie dla rodziców: „Primusowa rodzina”

Dyrektor szkoły:  mgr  Katarzyna Pluta

 • Organizacja pracy na rok szkolny 2018/2019

 • Nasze osiągnięcia, czyli co robimy, że mamy takie wysokie wyniki?

 • Co wyróżnia naszą szkołę na rynku warszawskim?

 • Odpowiedzi na pytania rodziców.

 

3 lutego

Warsztaty rekrutacyjne sprawdzające dojrzałość szkolną dzieci  prowadzone w formie warsztatów adaptacyjnych