W roku szkolnym 2017/2018 wystartujemy z trzema klasami 1. Zapewniamy: 

 • bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko w nowoczesnej szkole;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym;
 • 16 godz. edukacji wczesnoszkolnej,
 • 2 godz. edukacji artystycznej (ed. plastycznej i ed. muzycznej);
 • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania, przygotowujące do konkursu;
 • autorski program języka angielskiego skorelowany z edukacją wczesnoszkolną (5 godz.), w tym 1 godz. zajęć z native speakerem;
 • 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim;
 • informatyka w sali komputerowej (1 godz.);
 • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym 1 godz. zajęć pływackich;
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania;
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego;
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety;
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730. Po godz. 1730 - opieka płatna.

 

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza

na spotkanie inauguracyjne z wychowawcami przyszłorocznych klas 1, 

które odbędzie się 5 czerwca 2017 roku, o godz. 18:00