Rok szkolny 2016/2017
  

WYDARZENIE

DATA

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września

  kl. 0 – godz. 830  / świetlica

  kl. 1 – godz. 900  / świetlica

  kl. 2-3 – godz. 940  / aula

  kl. 4-6 – godz. 1040  / aula 

 Zebrania  rodziców z wychowawcami klas 0-3

   7 września, godz. 1800

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 4-6

   8 września, godz. 1800

 Piknik integracyjny Fundacji PRIMUS

  17 września

 Wyjazd integracyjny uczniów klas 4   19 - 21 września

 Spotkanie dwójek klasowych 0-3

  20 września

 Spotkanie dwójek klasowych 4-6

  27 września

 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami

  13 października, godz. 1730-1930

 Święto Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas 1

  14 października

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 1

  15 października

 Konferencja „Aktywna edukacja z tabletem”

  22 października

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  31 października

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów klas 1

  19 listopada

„Dzień projektu” w klasach 4-6  22 listopada

 Indywidualne spotkania z wychowawcami klas 0-1

(wstępna diagnoza ucznia)

  23 listopada

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 2-3

  23 listopada, godz. 1800

 Dzień otwarty / spotkania z wychowawcami klas 4-6

              oraz nauczycielami przedmiotowymi klas 0-6 

  24 listopada, godz. 1730-1930

 Zebrania  rodziców z wychowawcami klas 4-6

(wstępna informacja o proponowanych oceanach semestralnych)

  15 grudnia, godz. 1800

Wigilia szkolna dla uczniów klas 0-3     15 grudnia, godz. 1500

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów klas 1

  17 grudnia

Wigilia szkolna dla uczniów klas 4-6   22 grudnia, godz. 815

 Zimowa przerwa świąteczna 

  23 grudnia - 31 grudnia

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów klas 1

  28 stycznia

 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 1-3

  17 stycznia

 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-6

  18 stycznia

 Zatwierdzająco-podsumowująca rada pedagogiczna

  26 stycznia

 Koniec I semestru

  27 stycznia

 Początek II semestru

  30 stycznia

 Indywidualne spotkania z wychowawcami klas 0-1

(semestralna diagnoza ucznia)

  1 lutego

 Zebrania semestralne rodziców z wychowawcami klas 2-3

  1 lutego, godz. 1800

 Zebrania semestralne rodziców z wychowawcami klas 4-6

  2 lutego, godz. 1800

 Ferie zimowe

  13-26 lutego

Badanie dojrzałości szkolnej - rozmowa kwalifikacyjna

   4 marca

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas 1

  15 marca

 Podpisywanie umów oświatowych dla kandydatów do klas 1

  15 - 24 marca

 Dzień otwarty z nauczycielami klas 0-6

   6 kwietnia, godz. 1730-1930

 Wiosenna przerwa świąteczna

  13-18 kwietnia

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   2 maja

 Dzień Patrona

   9 maja

„Dzień projektu” w klasach 4-6  10 maja

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-2

  17 maja, godz. 1800

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 4-6

(wstępna informacja o przewidywanych oceanach)

  18 maja, godz. 1800

 Wyjazdy na zielone szkoły i długoterminowe wycieczki klas 1-6

  22-26 maja

 Indywidualne spotkania z wychowawcami klas  3

(diagnoza ucznia po I etapie kształcenia)

  29 maja – 2 czerwca

 Spotkanie z dziećmi i rodzicami uczniów przyjętych do klas 1

  5 czerwca, godz. 1800

 Wystawienie ocen rocznych

  do 12 czerwca

 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 1-3

  12 czerwca

 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-6

  13 czerwca

 Zatwierdzająca rada pedagogiczna

  20 czerwca

 Zakończenie zajęć szkolnych

  23  czerwca / kl. 0-6

 Wakacje dla uczniów

  24  czerwca - 31 sierpnia

 Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2016/2017   26 czerwca

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 jako plik pdf  → pobierz