Kiedy przeczytam nową książkę,

to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem,

to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

(przysłowie chińskie)

Spis lektur na rok szkolny 2017/2018 zostanie opublikowany najpóźniej

do 15 września